Lijmen voor metalen

Filters
MA PROFESSIONAL Lijmen voor metalen 20-A40
MA PROFESSIONAL Metaallijm, kit 20-A40
Lijmen voor metalen
 • MA PROFESSIONAL
 • Metaallijm, kit 20-A40
 • MA PROFESSIONAL
 • Metaallijm, kit
 • 20A40
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 56
 • Montagetijd (in min.): 4
 • Universeel: Ja
4,96 €
(88,57 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Lijmen voor metalen B116
K2 Metaallijm, kit B116
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 56,7
5,48 €
(96,65 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MA PROFESSIONAL Lijmen voor metalen 20-A43
MA PROFESSIONAL Metaallijm, kit 20-A43
Lijmen voor metalen
 • MA PROFESSIONAL
 • Metaallijm, kit 20-A43
 • MA PROFESSIONAL
 • Metaallijm, kit
 • 20A43
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 25
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +150
 • Materiaal: Epoxidhars
6,48 €
(259,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PERMATEX Lijmen voor metalen 60-003
PERMATEX Metaallijm, kit 60-003
Lijmen voor metalen
 • PERMATEX
 • Metaallijm, kit 60-003
 • PERMATEX
 • Metaallijm, kit
 • 60003
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. De mond spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 99
 • Chemische eigenschappen: Oliebestendig
7,24 €
(73,13 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Lijmen voor metalen DV479
K2 Metaallijm, kit DV479
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Kleur: Grijs
 • Inhoud (ml): 25
 • Montagetijd (in min.): 5
 • Bundeltype: Tube, Blisterverpaking
 • Druk (Psi): 2500
 • Materiaal: Epoxidhars, Titan
8,24 €
(329,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Lijmen voor metalen DV477
K2 Metaallijm, kit DV477
Lijmen voor metalen
 • K2
 • Metaallijm, kit DV477
 • K2
 • Metaallijm, kit
Waarschuwing
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 25
 • Montagetijd (in min.): 120
 • Bundeltype: Tube, Blisterverpaking
 • Max. omgevingstemperatuur tot [°C]: 121
 • Druk (Psi): 2600
 • Kleur: Zwart
 • Materiaal: Epoxidhars
9,48 €
(379,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PERMATEX Lijmen voor metalen 60-021
PERMATEX Metaallijm, kit 60-021
Lijmen voor metalen
 • PERMATEX
 • Metaallijm, kit 60-021
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 25
 • Kleur: Grijs
 • Temperatuurbereik [°C]: -51°C +149°C
 • Chemische eigenschappen: Slijpbaar
11,24 €
(449,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen voor metalen 97450
PETEC Metaallijm, kit 97450
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Meer
Details
 • Kleur: Grijs
 • Gewicht [g]: 50
 • Montagetijd (in min.): 4
 • Temperatuurbereik [°C]: -50°C +260°C
 • Chemische eigenschappen: Siliconvrij, Oliebestendig, Over te lakken, Uithardend, Slijpbaar
 • Bundeltype: Cartridge
11,72 €
(234,40 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen voor metalen 97425
PETEC Metaallijm, kit 97425
Lijmen voor metalen
 • PETEC
 • Metaallijm, kit 97425
 • PETEC
 • Metaallijm, kit
 • 97425
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Kleur: Grijs
 • Inhoud (ml): 24
 • Chemische eigenschappen: Siliconvrij, Slijpbaar, Uithardend, Over te lakken, Oliebestendig
 • Bundeltype: Cartridge
 • Montagetijd (in min.): 4
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +120°C
13,24 €
(551,67 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen voor metalen 94229
PETEC Metaallijm, kit 94229
Details
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +100°C
 • Inhoud (ml): 290
18,96 €
(65,38 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Lijmen voor metalen 006053
FACOM Metaallijm, kit 006053
 • FACOM
 • Metaallijm, kit 006053
 • FACOM
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 250
 • Bundeltype: Tube, Fles
 • Conditie: Geheel nieuw
19,24 €
(76,96 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Lijmen voor metalen 006049
FACOM Metaallijm, kit 006049
 • FACOM
 • Metaallijm, kit 006049
 • FACOM
 • Metaallijm, kit
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 500
 • Bundeltype: Tube, Fles
 • Conditie: Geheel nieuw
24,96 €
(49,92 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Lijmen voor metalen B320
K2 Metaallijm, kit B320
Lijmen voor metalen
 • K2
 • Metaallijm, kit B320
 • K2
 • Metaallijm, kit
 • B320
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 20
6,72 €
(336,00 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
K2 Lijmen voor metalen B104
K2 Metaallijm, kit B104
Lijmen voor metalen
 • K2
 • Metaallijm, kit B104
 • K2
 • Metaallijm, kit
 • B104
Waarschuwing
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Inhoud (ml): 0,25
10,72 €
(42880,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
LOCTITE Lijmen voor metalen 396913
LOCTITE Metaallijm, kit 396913
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Universeel: Ja
 • Hoeveelheid: Stuk
 • Chemische eigenschappen: Uithardend, Over te lakken
 • Gewicht [g]: 50
 • Versie: 3463
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +120
 • Materiaal: Epoxidhars
16,72 €
(334,40 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.