Lijmen kunststof

Filters
K2 Lijmen kunststof DV478
K2 Reparatieset, kunststofreparatie DV478
Lijmen kunststof
 • K2
 • Reparatieset, kunststofreparatie DV478
 • K2
 • Reparatieset, kunststofreparatie
 • DV478
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 25
 • Montagetijd (in min.): 15
 • Bundeltype: Tube, Blisterverpaking
 • Temperatuur van [°C]: -40
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +93
 • bestand tegen: Water
 • Druk (Psi): 3500
7,48 €
(299,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen kunststof 98325
PETEC Reparatieset, kunststofreparatie 98325
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd (in min.): 1
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +140°C
 • Inhoud (ml): 24
 • Chemische eigenschappen: Slijpbaar, Oliebestendig, Over te lakken
 • Bundeltype: Cartridge
17,96 €
(748,33 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen kunststof 98350
PETEC Reparatieset, kunststofreparatie 98350
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd (in min.): 1
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +140°C
 • Chemische eigenschappen: Slijpbaar, Oliebestendig, Over te lakken
 • Bundeltype: Cartridge
 • Inhoud (ml): 50
26,48 €
(529,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
3M Lijmen kunststof 05900
3M Reparatieset, kunststofreparatie 05900
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Inhoud (ml): 300
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken, Slijpbaar
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +80
 • Montagetijd (in min.): 20
 • Mengverhouding: 1:1
96,72 €
(322,40 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
GYS Lijmen kunststof 067622
GYS Reparatieset, kunststofreparatie 067622
Details
 • Kleur: Zwart
 • Aantal: 10
 • Lengte [mm]: 440
 • Materiaal: PU (Polypropyleen)
 • Breedte [mm]: 6
 • Conditie: Geheel nieuw
11,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
GYS Lijmen kunststof 066304
GYS Reparatieset, kunststofreparatie 066304
Details
 • Kleur: Zwart
 • Lengte [mm]: 440
 • Materiaal: PU (Polypropyleen)
 • Type: PP / EPDM
 • Conditie: Geheel nieuw
12,24 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
GYS Lijmen kunststof 052956
GYS Reparatieset, kunststofreparatie 052956
Details
 • Kleur: Zwart
 • Aantal: 10
 • Materiaal: PU (Polypropyleen)
 • Lengte [mm]: 310
 • Breedte [mm]: 9
 • Conditie: Geheel nieuw
22,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Lijmen kunststof 359347
MOTIP Kunststof-primer 359347
Lijmen kunststof
 • MOTIP
 • Kunststof-primer 359347
 • MOTIP
 • Kunststof-primer
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Ontvlambare aerosol. Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Ontvlambare vloeistof en damp. Ontvlambare vaste stof. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Brandbare vloeistof.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 150
 • Conditie: Geheel nieuw
7,72 €
(51,47 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Lijmen kunststof 0010122
BOLL Kunststof-primer 0010122
Lijmen kunststof
 • BOLL
 • Kunststof-primer 0010122
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: Transparant
11,24 €
(28,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Lijmen kunststof 359347
DUPLI COLOR Kunststof-primer 359347
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 150
 • aanvullende informatie: CST1316
 • Conditie: Geheel nieuw
12,48 €
(83,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen kunststof 98315
PETEC Kunststof-primer 98315
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Inhoud (ml): 150
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
16,96 €
(113,07 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Lijmen kunststof 327292
DUPLI COLOR Kunststof-primer 327292
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • aanvullende informatie: CST5154
 • Conditie: Geheel nieuw
18,72 €
(46,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PRESTO Lijmen kunststof 430114
PRESTO Reparatieset, kunststofreparatie 430114
Details
 • Gewicht [g]: 50
 • aanvullende informatie: CST4400
 • Conditie: Geheel nieuw
12,24 €
(244,80 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
PRESTO Lijmen kunststof 189975
PRESTO Reparatieset, kunststofreparatie 189975
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Meer
Details
 • aanvullende informatie: Plastic Rep.Set
 • Conditie: Geheel nieuw
28,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
FACOM Lijmen kunststof 006050
FACOM Reparatieset, kunststofreparatie 006050
 • FACOM
 • Reparatieset, kunststofreparatie 006050
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 250
29,24 €
(116,96 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.