Lijmen autoglas & voorruit

Filters
PERMATEX Lijmen autoglas & voorruit 60-017
PERMATEX Beglazingslijm, kit 60-017
Lijmen autoglas & voorruit
 • PERMATEX
 • Beglazingslijm, kit 60-017
 • PERMATEX
 • Beglazingslijm, kit
 • 60017
 • Wisselstukken
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Montagetijd (in min.): 30
 • Inhoud (ml): 6
 • Bundeltype: Zak
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Temperatuurbereik [°C]: 10-24
5,48 €
(913,33 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Lijmen autoglas & voorruit 007004
BOLL Beglazingslijm, kit 007004
 • BOLL
 • Beglazingslijm, kit 007004
 • BOLL
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Kleur: Zwart
11,24 €
(36,26 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Lijmen autoglas & voorruit 007009
BOLL Beglazingslijm, kit 007009
 • BOLL
 • Beglazingslijm, kit 007009
 • BOLL
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
11,96 €
(38,58 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Lijmen autoglas & voorruit 0070096
BOLL Beglazingslijm, kit 0070096
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: Zak
13,96 €
(23,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen autoglas & voorruit 83310
PETEC Beglazingslijm, kit 83310
Lijmen autoglas & voorruit
 • PETEC
 • Beglazingslijm, kit 83310
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd (in min.): 20
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Bundeltype: Cartridge
14,72 €
(47,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Lijmen autoglas & voorruit B350
K2 Beglazingslijm, kit B350
 • K2
 • Beglazingslijm, kit B350
 • K2
 • Beglazingslijm, kit
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
15,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen autoglas & voorruit 83400
PETEC Beglazingslijm, kit 83400
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Montagetijd (in min.): 20
17,24 €
(43,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Lijmen autoglas & voorruit 6136
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6136
Lijmen autoglas & voorruit
 • LIQUI MOLY
 • Beglazingslijm, kit 6136
 • LIQUI MOLY
 • Beglazingslijm, kit
 • 6136
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Conditie: Geheel nieuw
18,96 €
(61,16 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen autoglas & voorruit 84290
PETEC Beglazingslijm, kit 84290
NB
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 290
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Montagetijd (in min.): 15
23,24 €
(80,14 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Womi Lijmen autoglas & voorruit W220
Womi Beglazingslijm, kit W220
Gevaar
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud (ml): 310
 • Versie: W220 Screenbond
 • Conditie: Geheel nieuw
24,72 €
(79,74 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Lijmen autoglas & voorruit 6140
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6140
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: Zak
 • Conditie: Geheel nieuw
27,24 €
(68,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Lijmen autoglas & voorruit 84400
PETEC Beglazingslijm, kit 84400
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Montagetijd (in min.): 15
27,72 €
(69,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Lijmen autoglas & voorruit 6157
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6157
Gevaar
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Conditie: Geheel nieuw
29,72 €
(95,87 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Lijmen autoglas & voorruit 6139
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6139
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Conditie: Geheel nieuw
30,24 €
(97,55 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Lijmen autoglas & voorruit 6171
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6171
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: Zak
 • Conditie: Geheel nieuw
31,24 €
(78,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.