Verdunners

Filters
BOLL Verdunners 0030032
BOLL Verdunner 0030032
Verdunners
 • BOLL
 • Verdunner 0030032
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 5,
 • Inhoud (ml)
 • Bundeltype: Jerrycan
19,96 €
(3,99 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Verdunners 6130
LIQUI MOLY Verdunner 6130
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Geheel nieuw
22,24 €
(22,24 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Verdunners 433382
DUPLI COLOR Verdunner 433382
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • aanvullende informatie: CST4382
 • Conditie: Geheel nieuw
38,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MA PROFESSIONAL Verdunners 20-A01
MA PROFESSIONAL Reiniger / verdunner 20-A01
Verdunners
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner 20-A01
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner
 • 20A01
Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 1000
4,24 €
(4,24 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Verdunners L761
K2 Reiniger / verdunner L761
Verdunners
 • K2
 • Reiniger / verdunner L761
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 700
6,72 €
(9,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Verdunners 001048
BOLL Reiniger / verdunner 001048
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
9,48 €
(23,70 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARAMBA Verdunners 66140704
CARAMBA Reiniger / verdunner 66140704
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
10,24 €
(20,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Verdunners 006062
FACOM Reiniger / verdunner 006062
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner 006062
 • FACOM
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Conditie: Geheel nieuw
12,24 €
(30,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Verdunners 001405
BOLL Reiniger / verdunner 001405
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Specificatie
13,72 €
(34,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Verdunners 174353
DUPLI COLOR Reiniger / verdunner 174353
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • aanvullende informatie: CST5075
 • Conditie: Geheel nieuw
13,72 €
(34,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Verdunners 006066
FACOM Reiniger / verdunner 006066
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner 006066
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
15,48 €
(25,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Verdunners 99-0621EU
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-0621EU
Verdunners
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-0621EU
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 946
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Kleur: Rood
 • Versie: Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
18,48 €
(19,53 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Verdunners 99-0624
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-0624
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 946, 1000
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Box
 • Hoeveelheid: Fles
 • Versie: Filter Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
18,96 €
(20,04 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Verdunners 99-5050
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-5050
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-5050
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Inhoud (ml): 592
 • Kleur: Rood
 • Versie: Squeeze Oil, Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
20,24 €
(34,19 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Verdunners 99-5000EU
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-5000EU
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-5000EU
 • K&N Filters
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Inhoud (ml): 559
 • Kleur: Rood
 • Versie: Aerosol Oil/Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
21,24 €
(38,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.