Plamuur autocarrosserie

Filters
3M Plamuur autocarrosserie 05096
3M Fijnstopmiddel 05096
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 409
 • Bundeltype: Tube
 • Montagetijd (in min.): 15
 • Instelrange [sec.]: 90
 • Consistentie (kwaliteit): romig
 • Materiaal: Acryl
36,72 €
(89,78 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Plamuur autocarrosserie 003003
BOLL Glasvezelstopmiddel 003003
Plamuur autocarrosserie
 • BOLL
 • Glasvezelstopmiddel 003003
 • BOLL
 • Glasvezelstopmiddel
 • 003003
Details
 • Lengte (cm): 80
 • Breedte (cm): 50
1,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Plamuur autocarrosserie 002194
BOLL Glasvezelstopmiddel 002194
Details
 • Lengte (cm): 50
 • Breedte [mm]: 50
 • Gewicht [g]: 150
4,24 €
(28,27 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Protecton Plamuur autocarrosserie 1890732
Protecton Glasvezelstopmiddel 1890732
Details
 • Productlijn: Fiberglass Mat
 • Materiaal: Glasvezel
 • Grootte: 0.5m²
 • Conditie: Geheel nieuw
16,24 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Plamuur autocarrosserie 0020211
BOLL Spuitstopmiddel 0020211
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 80
 • Bundeltype: Fles
2,72 €
(34,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Plamuur autocarrosserie 409028
DUPLI COLOR Spuitstopmiddel 409028
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • aanvullende informatie: CST5205
 • Conditie: Geheel nieuw
14,48 €
(36,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Plamuur autocarrosserie 002022
BOLL Spuitstopmiddel 002022
Plamuur autocarrosserie
 • BOLL
 • Spuitstopmiddel 002022
 • BOLL
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Brandgevaar bij verwarming. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blik, Fles
 • Gewicht (kg): 1,2
14,96 €
(12,47 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Plamuur autocarrosserie 856570
DUPLI COLOR Spuitstopmiddel 856570
Plamuur autocarrosserie
 • DUPLI COLOR
 • Spuitstopmiddel 856570
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • aanvullende informatie: CST5407
 • Conditie: Geheel nieuw
15,96 €
(39,90 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Protecton Plamuur autocarrosserie 1890738
Protecton Universeel stopmiddel 1890738
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blik
 • Productlijn: Finishing Putty
 • Inhoud [g]: 250
 • Chemische eigenschappen: temperatuurbestendig, waterafstotend, chemicaliënbestendig
 • Conditie: Geheel nieuw
18,24 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
TECHNICQLL Plamuur autocarrosserie E-581
TECHNICQLL Universeel stopmiddel E-581
Waarschuwing
Gevaar
Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Gewicht (kg): 1
 • Temperatuurbereik [°C]: -30 ° C / + 60 ° C
 • bestand tegen: Water
 • Chemische eigenschappen: temperatuurbestendig, chemicaliënbestendig, Slijpbaar
 • Productlijn: SZPACHLA EPOKSYDOWA
 • Kleur: Grijs
 • Conditie: Geheel nieuw
29,72 €
(29,72 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PRESTO Plamuur autocarrosserie 601211
PRESTO Fijnstopmiddel 601211
Plamuur autocarrosserie
 • PRESTO
 • Fijnstopmiddel 601211
 • PRESTO
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Brandgevaar bij verwarming. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 250
 • aanvullende informatie: Polyester Feinspa 250g
 • Conditie: Geheel nieuw
9,48 €
(37,92 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
PRESTO Plamuur autocarrosserie 601235
PRESTO Fijnstopmiddel 601235
Plamuur autocarrosserie
 • PRESTO
 • Fijnstopmiddel 601235
 • PRESTO
 • Fijnstopmiddel
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Brandgevaar bij verwarming. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
Meer
Details
 • Gewicht (kg): 1
 • aanvullende informatie: Polyester Feinspa 1000g
 • Conditie: Geheel nieuw
16,96 €
(16,96 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
PRESTO Plamuur autocarrosserie 600555
PRESTO Fijnstopmiddel 600555
Gevaar
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 500
 • Conditie: Geheel nieuw
43,48 €
(86,96 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
HOLTS Plamuur autocarrosserie HREP0012A
HOLTS Glasvezelstopmiddel HREP0012A
NB
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Meer
Details
 • Lengte (cm): 50
 • Breedte (cm): 50
8,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
PRESTO Plamuur autocarrosserie 600719
PRESTO Glasvezelstopmiddel 600719
Details
 • aanvullende informatie: Glasfaservlies 1qm
 • Conditie: Geheel nieuw
10,24 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.