Verf verharders

Filters
NOVOL Verf verharders 99510
NOVOL 99510 Verf verharders
Harder, lak NOVOL FULLER 100, ULTRA LINE 99510
Fles, Inhoud: 80ml
Art. Nr: 99510
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Versie: ULTRA LINE
 • Productlijn: FULLER 100
 • Inhoud (ml): 80
 • Bundeltype: Fles
 • Conditie: Gereviseerd
2,24 €
(28,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
NOVOL Verf verharders 99511
NOVOL 99511 Verf verharders
Harder, lak NOVOL FULLER 100, ULTRA LINE 99511
Fles, Inhoud: 160ml
Art. Nr: 99511
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Versie: ULTRA LINE
 • Productlijn: FULLER 100
 • Inhoud (ml): 160
 • Bundeltype: Fles
 • Conditie: Gereviseerd
3,72 €
(23,25 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
NOVOL Verf verharders 99421
NOVOL 99421 Verf verharders
Harder, lak NOVOL ULTRA LINE 99421
Blik, Inhoud: 250ml
Art. Nr: 99421
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 250
 • Versie: ULTRA LINE
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Gereviseerd
7,96 €
(31,84 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
NOVOL Verf verharders 99423
NOVOL 99423 Verf verharders
Harder, lak NOVOL ULTRA LINE 99423
Blik, Inhoud: 500ml
Art. Nr: 99423
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Versie: ULTRA LINE
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Gereviseerd
12,48 €
(24,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
NOVOL Verf verharders 99425
NOVOL 99425 Verf verharders
Harder, lak NOVOL ULTRA LINE 99425
Jerrycan
Art. Nr: 99425
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Versie: ULTRA LINE
 • Bundeltype: Jerrycan
 • Inhoud [liter]: 2.5
 • Conditie: Gereviseerd
48,48 €
(19,39 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Brandgevaar bij verwarming. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 50
3,48 €
(69,60 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Bundeltype: Tube
 • Gewicht [g]: 50
 • Voor fabrikant: used with, component filler , polyester resin
 • Conditie: Geheel nieuw
15,96 €
(319,20 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
BOLL Verf verharders 001669
BOLL 001669 Verf verharders
Harder, plamuur BOLL 001669
Art. Nr: 001669
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 0,16
 • Conditie: Geheel nieuw
6,24 €
(39,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blik
 • Inhoud (ml): 125
4,96 €
(39,68 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blik
 • Inhoud (ml): 250
5,72 €
(22,88 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Blik
 • Inhoud (ml): 250
8,96 €
(35,84 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: Blik
9,96 €
(19,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 150
 • aanvullende informatie: Kompakt yellow glossy 400 ml
 • Conditie: Geheel nieuw
14,72 €
(98,13 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 250
17,96 €
(71,84 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
24,96 €
(49,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Alternatieven weergeven
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.