Steenslagprotectie

Filters
CARTECHNIC Steenslagprotectie 40 27289 01327 5
CARTECHNIC Steenslagbescherming 40 27289 01327 5
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: lichtgrijs
7,48 €
(14,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001002
BOLL Steenslagbescherming 001002
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001002
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Kleur: Wit
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
 • Bundeltype: spuitbus
7,96 €
(15,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001004
BOLL Steenslagbescherming 001004
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001004
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Kleur: Grijs
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
 • Bundeltype: spuitbus
7,96 €
(15,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001006
BOLL Steenslagbescherming 001006
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001006
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
 • Bundeltype: spuitbus
7,96 €
(15,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Steenslagprotectie L310
K2 Steenslagbescherming L310
Steenslagprotectie
 • K2
 • Steenslagbescherming L310
Waarschuwing
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: Zwart
9,24 €
(18,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Steenslagprotectie L315P
K2 Steenslagbescherming L315P
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Roestvrij, waterafstotend
 • Type: anti-gravel
 • Conditie: Geheel nieuw
9,48 €
(9,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Steenslagprotectie L315
K2 Steenslagbescherming L315
Steenslagprotectie
 • K2
 • Steenslagbescherming L315
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud [liter]: 1
 • Bundeltype: Fles
9,48 €
(9,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001003
BOLL Steenslagbescherming 001003
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001003
 • BOLL
 • Steenslagbescherming
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Kleur: Grijs
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
9,48 €
(9,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001005
BOLL Steenslagbescherming 001005
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001005
 • BOLL
 • Steenslagbescherming
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
9,96 €
(9,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001007
BOLL Steenslagbescherming 001007
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001007
 • BOLL
 • Steenslagbescherming
 • 001007
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Kleur: Zwart
10,48 €
(10,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Steenslagprotectie 000001
MOTIP Steenslagbescherming 000001
Steenslagprotectie
 • MOTIP
 • Steenslagbescherming 000001
 • MOTIP
 • Steenslagbescherming
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • aanvullende informatie: CST1498
 • Conditie: Geheel nieuw
10,48 €
(20,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Steenslagprotectie 73250
PETEC Steenslagbescherming 73250
Steenslagprotectie
 • PETEC
 • Steenslagbescherming 73250
 • PETEC
 • Steenslagbescherming
 • 73250
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Kleur: Zwart
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
11,72 €
(23,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Steenslagprotectie 73350
PETEC Steenslagbescherming 73350
Steenslagprotectie
 • PETEC
 • Steenslagbescherming 73350
 • PETEC
 • Steenslagbescherming
 • 73350
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Kleur: Grijs
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
11,72 €
(23,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Steenslagprotectie 001001
BOLL Steenslagbescherming 001001
Steenslagprotectie
 • BOLL
 • Steenslagbescherming 001001
 • BOLL
 • Steenslagbescherming
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Kleur: Wit
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
13,48 €
(13,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARTECHNIC Steenslagprotectie 40 27289 01326 8
CARTECHNIC Steenslagbescherming 40 27289 01326 8
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Over te lakken
 • Volume [l]: 1
 • Kleur: Zwart
13,72 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.