Grondverf

Filters
MA PROFESSIONAL Grondverf 20-A09
MA PROFESSIONAL Bescherming van wagenbodem 20-A09
Grondverf
 • MA PROFESSIONAL
 • Bescherming van wagenbodem 20-A09
 • MA PROFESSIONAL
 • Bescherming van wagenbodem
 • 20A09
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
 • Chemische eigenschappen: Elastisch
6,24 €
(10,40 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARTECHNIC Grondverf 40 27289 01325 1
CARTECHNIC Bescherming van wagenbodem 40 27289 01325 1
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: Zwart
7,48 €
(14,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARTECHNIC Grondverf 40 27289 01329 9
CARTECHNIC Bescherming van wagenbodem 40 27289 01329 9
Grondverf
 • CARTECHNIC
 • Bescherming van wagenbodem 40 27289 01329 9
 • CARTECHNIC
 • Bescherming van wagenbodem
 • 4027289013299
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: Bruin
7,48 €
(14,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Grondverf L320
K2 Bescherming van wagenbodem L320
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 500
7,72 €
(15,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MA PROFESSIONAL Grondverf 20-A30
MA PROFESSIONAL Bescherming van wagenbodem 20-A30
Grondverf
 • MA PROFESSIONAL
 • Bescherming van wagenbodem 20-A30
 • MA PROFESSIONAL
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
 • Productlijn: MA Profesional Insid
7,96 €
(13,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PERMATEX Grondverf 60-016
PERMATEX Bescherming van wagenbodem 60-016
Grondverf
 • PERMATEX
 • Bescherming van wagenbodem 60-016
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Gewicht [g]: 454
 • Bundeltype: spuitbus
8,48 €
(18,68 € voor 1 kilogram)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARTECHNIC Grondverf 40 27289 00427 3
CARTECHNIC Bescherming van wagenbodem 40 27289 00427 3
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Kleur: Zwart
8,48 €
(16,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Grondverf 000007
MOTIP Bescherming van wagenbodem 000007
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • aanvullende informatie: CST1501
 • Conditie: Geheel nieuw
8,48 €
(16,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Grondverf L326
K2 Bescherming van wagenbodem L326
Grondverf
 • K2
 • Bescherming van wagenbodem L326
 • K2
 • Bescherming van wagenbodem
 • L326
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 1
 • Bundeltype: Fles
8,72 €
(8,72 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Grondverf 6111
LIQUI MOLY Bescherming van wagenbodem 6111
Grondverf
 • LIQUI MOLY
 • Bescherming van wagenbodem 6111
 • LIQUI MOLY
 • Bescherming van wagenbodem
 • 6111
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Geheel nieuw
9,48 €
(18,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
HOLTS Grondverf RF00786C
HOLTS Bescherming van wagenbodem RF00786C
Grondverf
 • HOLTS
 • Bescherming van wagenbodem RF00786C
 • HOLTS
 • Bescherming van wagenbodem
 • RF00786C
Waarschuwing
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Chemische eigenschappen: Niet overlakbaar
9,96 €
(19,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Grondverf 000005
MOTIP Bescherming van wagenbodem 000005
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • aanvullende informatie: CST1499
 • Conditie: Geheel nieuw
10,48 €
(20,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Grondverf 000006
MOTIP Bescherming van wagenbodem 000006
Grondverf
 • MOTIP
 • Bescherming van wagenbodem 000006
 • MOTIP
 • Bescherming van wagenbodem
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • aanvullende informatie: CST1500
 • Conditie: Geheel nieuw
10,48 €
(20,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Grondverf 73150
PETEC Bescherming van wagenbodem 73150
Grondverf
 • PETEC
 • Bescherming van wagenbodem 73150
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Niet overlakbaar, Elastisch
 • Bundeltype: spuitbus
10,72 €
(21,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Valvoline Grondverf 887095
Valvoline Bescherming van wagenbodem 887095
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 500
11,96 €
(23,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.