Insecten- & teerverwijderaars

Filters
PETEC Insecten- & teerverwijderaars 72350
PETEC Olievlekkenverwijderaar 72350
Insecten- & teerverwijderaars
 • PETEC
 • Olievlekkenverwijderaar 72350
 • PETEC
 • Olievlekkenverwijderaar
 • 72350
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Inhoud (ml): 500
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
11,48 €
(22,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Insecten- & teerverwijderaars 3315
LIQUI MOLY Olievlekkenverwijderaar 3315
Insecten- & teerverwijderaars
 • LIQUI MOLY
 • Olievlekkenverwijderaar 3315
 • LIQUI MOLY
 • Olievlekkenverwijderaar
 • 3315
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Geheel nieuw
14,72 €
(36,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOJE AUTO Insecten- & teerverwijderaars 19-108
MOJE AUTO Teer-remover 19-108
Insecten- & teerverwijderaars
 • MOJE AUTO
 • Teer-remover 19-108
 • MOJE AUTO
 • Teer-remover
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 200
 • Bundeltype: spuitbus
 • Productlijn: ProfiLine PlasticCare
4,24 €
(21,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Insecten- & teerverwijderaars K193
K2 Teer-remover K193
Insecten- & teerverwijderaars
 • K2
 • Teer-remover K193
 • K2
 • Teer-remover
 • K193
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 300
5,96 €
(19,87 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
IRONTEK Insecten- & teerverwijderaars RP3006
IRONTEK Teer-remover RP3006
Art. Nr: RP3006
Details
 • Aantal: 5
 • Conditie: Geheel nieuw
9,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Insecten- & teerverwijderaars 1600
LIQUI MOLY Teer-remover 1600
 • LIQUI MOLY
 • Teer-remover 1600
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: Blik
 • Conditie: Geheel nieuw
10,24 €
(25,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Michelin Insecten- & teerverwijderaars 009451
Michelin Teer-remover 009451
 • Michelin
 • Teer-remover 009451
 • Michelin
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Versie: Expert
 • Universeel: Ja
 • Conditie: Geheel nieuw
11,48 €
(28,70 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
IRONTEK Insecten- & teerverwijderaars RP3005
IRONTEK Teer-remover RP3005
Art. Nr: RP3005
Details
 • Aantal: 5
 • Conditie: Geheel nieuw
11,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
ADBL Insecten- & teerverwijderaars ADB000271
ADBL Teer-remover ADB000271
Teer-remover ADBL ADB000271
Inhoud: 500ml
Art. Nr: ADB000271
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Schadelijk bij contact met de huid en bij inademing.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Productlijn: TAR PRO
 • Conditie: Geheel nieuw
12,48 €
(24,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Insecten- & teerverwijderaars 006165
FACOM Teer-remover 006165
 • FACOM
 • Teer-remover 006165
 • FACOM
 • Teer-remover
Gevaar
Ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 300
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
12,96 €
(43,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Protecton Insecten- & teerverwijderaars 1890111
Protecton Teer-remover 1890111
 • Protecton
 • Teer-remover 1890111
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Productlijn: Tar Remover
 • Conditie: Geheel nieuw
16,72 €
(41,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MANNOL Insecten- & teerverwijderaars 9668
MANNOL Teer-remover 9668
Gevaar
Ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Productlijn: Tar Remover
 • Inhoud (ml): 450
 • Bundeltype: spuitbus
8,24 €
(18,31 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Insecten- & teerverwijderaars 006167
FACOM Harsverwijderaar 006167
 • FACOM
 • Harsverwijderaar 006167
 • FACOM
 • Harsverwijderaar
Waarschuwing
Gevaar
Ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 300
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
12,96 €
(43,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CAR1 Insecten- & teerverwijderaars CO 3304
CAR1 Olievlekkenverwijderaar CO 3304
Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 600
 • Klaar voor gebruik: +
22,72 €
(37,87 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
AUTOLAND Insecten- & teerverwijderaars 124230499
AUTOLAND Teer-remover 124230499
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 400
5,72 €
(14,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.