Heavy duty ontvetters

Filters
MA PROFESSIONAL Heavy duty ontvetters 20-A01
MA PROFESSIONAL Reiniger / verdunner 20-A01
Heavy duty ontvetters
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner 20-A01
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner
 • 20A01
Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 1000
4,24 €
(4,24 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Heavy duty ontvetters L761
K2 Reiniger / verdunner L761
Heavy duty ontvetters
 • K2
 • Reiniger / verdunner L761
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Bundeltype: spuitbus
 • Inhoud (ml): 700
6,72 €
(9,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Heavy duty ontvetters 001048
BOLL Reiniger / verdunner 001048
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
9,48 €
(23,70 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARAMBA Heavy duty ontvetters 66140704
CARAMBA Reiniger / verdunner 66140704
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
10,24 €
(20,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Heavy duty ontvetters 006062
FACOM Reiniger / verdunner 006062
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner 006062
 • FACOM
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Conditie: Geheel nieuw
12,24 €
(30,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Heavy duty ontvetters 001405
BOLL Reiniger / verdunner 001405
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Specificatie
13,72 €
(34,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DUPLI COLOR Heavy duty ontvetters 174353
DUPLI COLOR Reiniger / verdunner 174353
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • aanvullende informatie: CST5075
 • Conditie: Geheel nieuw
13,72 €
(34,30 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
FACOM Heavy duty ontvetters 006066
FACOM Reiniger / verdunner 006066
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner 006066
 • FACOM
 • Reiniger / verdunner
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
15,48 €
(25,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Heavy duty ontvetters 99-0621EU
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-0621EU
Heavy duty ontvetters
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-0621EU
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 946
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Kleur: Rood
 • Versie: Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
18,48 €
(19,53 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Heavy duty ontvetters 99-0624
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-0624
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 946, 1000
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Box
 • Hoeveelheid: Fles
 • Versie: Filter Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
18,96 €
(20,04 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Heavy duty ontvetters 99-5050
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-5050
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-5050
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Inhoud (ml): 592
 • Kleur: Rood
 • Versie: Squeeze Oil, Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
20,24 €
(34,19 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K&N Filters Heavy duty ontvetters 99-5000EU
K&N Filters Reiniger / verdunner 99-5000EU
 • K&N Filters
 • Reiniger / verdunner 99-5000EU
 • K&N Filters
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Doos
 • Inhoud (ml): 559
 • Kleur: Rood
 • Versie: Aerosol Oil/Cleaner
 • Tuning: 1
 • Conditie: Geheel nieuw
21,24 €
(38,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KARCHER Heavy duty ontvetters 6.295-555.0
KARCHER Reiniger / verdunner 6.295-555.0
Reiniger / verdunner KARCHER RM 81, PressurePro 6.295-555.0
2.5L, Geel, Fles
Art. Nr: 6.295-555.0
Waarschuwing
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Versie: PressurePro
 • Productlijn: RM 81
 • Inhoud [liter]: 2.5
 • Bundeltype: Fles
 • Kleur: Geel
 • Kenmerken: pH 12.3
 • Conditie: Geheel nieuw
43,48 €
(17,39 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KARCHER Heavy duty ontvetters 6.295-539.0
KARCHER Reiniger / verdunner 6.295-539.0
Reiniger / verdunner KARCHER RM 750, Pressure Pro 6.295-539.0
10L, Oranje, Jerrycan
Art. Nr: 6.295-539.0
Gevaar
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Productlijn: RM 750
 • Inhoud [liter]: 10
 • Bundeltype: Jerrycan
 • Kleur: Oranje
 • Versie: Pressure Pro
 • Kenmerken: pH 13.7
 • Conditie: Geheel nieuw
90,72 €
(9,07 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KARCHER Heavy duty ontvetters 6.295-545.0
KARCHER Reiniger / verdunner 6.295-545.0
Reiniger / verdunner KARCHER RM 776, FloorPro 6.295-545.0
10L, Wit, Jerrycan
Art. Nr: 6.295-545.0
Gevaar
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Versie: FloorPro
 • Productlijn: RM 776
 • Inhoud [liter]: 10
 • Bundeltype: Jerrycan
 • Kleur: Wit
 • Kenmerken: pH 13.3
 • Conditie: Geheel nieuw
136,96 €
(13,70 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.