Brandstofadditieven

Filters
K2 Brandstofadditieven T310
K2 Brandstoftoevoegsel T310
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 50
 • Specificatie: DFA-39
 • Brandstoftype: Diesel
2,96 €
(59,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Brandstofadditieven T313
K2 Brandstoftoevoegsel T313
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel T313
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 50
 • Specificatie: ANTI-FROST FUEL
 • Brandstoftype: Benzine, Diesel
2,96 €
(59,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Brandstofadditieven T317
K2 Brandstoftoevoegsel T317
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel T317
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel
Gevaar
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 50
 • Specificatie: LPG
 • Brandstoftype: Aardgas
3,24 €
(64,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KLEEN-FLO Brandstofadditieven 11-409
KLEEN-FLO Brandstoftoevoegsel 11-409
Brandstofadditieven
 • KLEEN-FLO
 • Brandstoftoevoegsel 11-409
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Benzine
 • Bundeltype: Fles
 • Inhoud (ml): 150
 • Productlijn: Gas Line Anti-Freeze
3,48 €
(23,20 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KLEEN-FLO Brandstofadditieven 11-991
KLEEN-FLO Brandstoftoevoegsel 11-991
Brandstofadditieven
 • KLEEN-FLO
 • Brandstoftoevoegsel 11-991
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Diesel
 • Inhoud (ml): 150
 • Bundeltype: Fles
 • Temperatuurbereik tot [°C]: -40
4,24 €
(28,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Brandstofadditieven 3824
LIQUI MOLY Brandstoftoevoegsel 3824
Brandstofadditieven
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel 3824
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel
 • 3824
 • Wisselstukken
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 80
 • Bundeltype: Blik
 • Brandstoftype: Benzine
 • Conditie: Geheel nieuw
6,24 €
(78,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOJE AUTO Brandstofadditieven 25-014
MOJE AUTO Brandstoftoevoegsel 25-014
Brandstofadditieven
 • MOJE AUTO
 • Brandstoftoevoegsel 25-014
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Diesel
 • Inhoud (ml): 500
 • Concentraat
 • Bundeltype: Fles
 • Let op de serviceinformatie
6,48 €
(12,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KLEEN-FLO Brandstofadditieven 11-952
KLEEN-FLO Brandstoftoevoegsel 11-952
Brandstofadditieven
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Bundeltype: Fles
 • Inhoud (ml): 195
 • Brandstoftype: Diesel
 • Let op de serviceinformatie
6,48 €
(33,23 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
STP Brandstofadditieven 30-035
STP Brandstoftoevoegsel 30-035
Brandstofadditieven
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel 30-035
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel
 • 30035
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Benzine
 • Inhoud (ml): 200
 • Bundeltype: Fles
 • Let op de serviceinformatie
6,72 €
(33,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
STP Brandstofadditieven 30-040
STP Brandstoftoevoegsel 30-040
Brandstofadditieven
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel 30-040
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel
 • 30040
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Benzine, Benzine/Autogas (LPG)
 • Inhoud (ml): 200
 • Bundeltype: Fles
6,72 €
(33,60 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Brandstofadditieven 3823
LIQUI MOLY Brandstoftoevoegsel 3823
Brandstofadditieven
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel 3823
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel
 • 3823
 • Wisselstukken
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 80
 • Bundeltype: Blik
 • Brandstoftype: Benzine
 • Conditie: Geheel nieuw
6,72 €
(84,00 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Brandstofadditieven T300
K2 Brandstoftoevoegsel T300
Brandstofadditieven
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel T300
 • K2
 • Brandstoftoevoegsel
 • T300
Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk bij inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Specificatie: DFA-39
 • Brandstoftype: Diesel
6,96 €
(13,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
STP Brandstofadditieven 30-038
STP Brandstoftoevoegsel 30-038
Brandstofadditieven
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel 30-038
 • STP
 • Brandstoftoevoegsel
 • 30038
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken.
Meer
Details
 • Brandstoftype: Diesel
 • Inhoud (ml): 200
 • Bundeltype: Fles
6,96 €
(34,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Brandstofadditieven 5180
LIQUI MOLY Brandstoftoevoegsel 5180
Brandstofadditieven
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel 5180
 • LIQUI MOLY
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 150
 • Bundeltype: Blik
 • Brandstoftype: Diesel
 • Conditie: Geheel nieuw
7,24 €
(48,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Brandstofadditieven 5130
LIQUI MOLY Brandstoftoevoegsel 5130
Brandstofadditieven
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel 5130
 • LIQUI MOLY
 • Brandstoftoevoegsel
 • 5130
 • Wisselstukken
Gevaar
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 150
 • Bundeltype: Blik
 • Brandstoftype: Diesel
 • Conditie: Geheel nieuw
7,24 €
(48,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.