Reinigingsmiddelen remmen & koppeling

Filters
TRW Reinigingsmiddelen remmen & koppeling PFC105E
TRW Remmen- / koppelingsreiniger PFC105E
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • TRW
 • Remmen- / koppelingsreiniger PFC105E
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: CFK vrij
 • Bundeltype: spuitbus
 • Hoeveelheid: Blik
 • Inhoud (ml): 500
 • Conditie: Geheel nieuw
4,24 €
(8,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
TEXTAR Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 96000200
TEXTAR Remmen- / koppelingsreiniger 96000200
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • TEXTAR
 • Remmen- / koppelingsreiniger 96000200
 • TEXTAR
Waarschuwing
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Verpakkingslengte [cm]: 7
 • Verpakkingsbreedte [cm]: 7
 • Verpakkingshoogte [cm]: 24
 • Technisch informatienummer: 98504 0002 1/2L
 • Conditie: Geheel nieuw
4,72 €
(9,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOTIP Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 090563
MOTIP Remmen- / koppelingsreiniger 090563
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • MOTIP
 • Remmen- / koppelingsreiniger 090563
 • MOTIP
 • Remmen- / koppelingsreiniger
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • aanvullende informatie: CST4239
 • Conditie: Geheel nieuw
4,72 €
(9,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MANNOL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 9670
MANNOL Remmen- / koppelingsreiniger 9670
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
4,72 €
(9,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
HELLA Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 8DX 355 370-001
HELLA Remmen- / koppelingsreiniger 8DX 355 370-001
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Technisch informatienummer: 95001
 • Conditie: Geheel nieuw
4,72 €
(9,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MANNOL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 9672
MANNOL Remmen- / koppelingsreiniger 9672
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Meer
Details
 • Productlijn: Montage Cleaner
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
4,96 €
(8,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CARAMBA Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 6026452
CARAMBA Remmen- / koppelingsreiniger 6026452
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • CARAMBA
 • Remmen- / koppelingsreiniger 6026452
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
4,96 €
(9,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
TEXTAR Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 96000100
TEXTAR Remmen- / koppelingsreiniger 96000100
 • TEXTAR
 • Remmen- / koppelingsreiniger 96000100
 • TEXTAR
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Verpakkingslengte [cm]: 7
 • Verpakkingsbreedte [cm]: 7
 • Verpakkingshoogte [cm]: 24
 • Technisch informatienummer: 98504 0001 1/2L
 • Conditie: Geheel nieuw
4,96 €
(9,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Reinigingsmiddelen remmen & koppeling W103
K2 Remmen- / koppelingsreiniger W103
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
5,24 €
(13,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
NK Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 2021600
NK Remmen- / koppelingsreiniger 2021600
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Nettogewicht [kg]: 0,47
 • Conditie: Geheel nieuw
5,24 €
(10,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Reinigingsmiddelen remmen & koppeling W104
K2 Remmen- / koppelingsreiniger W104
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
5,72 €
(11,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MA PROFESSIONAL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 20-A26
MA PROFESSIONAL Remmen- / koppelingsreiniger 20-A26
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • MA PROFESSIONAL
 • Remmen- / koppelingsreiniger 20-A26
 • MA PROFESSIONAL
 • Remmen- / koppelingsreiniger
 • 20A26
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
 • Let op de serviceinformatie
 • aanvullende informatie: Brake + parts cleane
5,72 €
(9,53 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MOBIL MEDIC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling GMNZTH06
MOBIL MEDIC Remmen- / koppelingsreiniger GMNZTH06
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • MOBIL MEDIC
 • Remmen- / koppelingsreiniger GMNZTH06
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: spuitbus
5,96 €
(9,93 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BIZOL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 80002
BIZOL Remmen- / koppelingsreiniger 80002
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 500
 • Bundeltype: spuitbus
 • Productlijn: Brake Clean+
 • Versie: c31
 • Chemische eigenschappen: Sproeibaar
 • Let op de serviceinformatie: +
 • Conditie: Geheel nieuw
5,96 €
(11,92 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
A.B.S. Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 7510
A.B.S. Remmen- / koppelingsreiniger 7510
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • A.B.S.
 • Remmen- / koppelingsreiniger 7510
 • A.B.S.
 • Remmen- / koppelingsreiniger
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Voor fabrikant: ABS
 • Inhoud (ml): 500
 • Gewicht (kg): 0,48
 • Bundeltype: spuitbus
 • Conditie: Geheel nieuw
10,72 €
(21,44 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.