Art. Nr: 006062 Fabrikant: FACOM
006062 FACOM Reiniger / verdunner
Reiniger / verdunner FACOM 006062 voor VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, AUDI
FACOM Reiniger / verdunner 006062
  • Reiniger / verdunner 006062 goedkoop online
  • Reiniger / verdunner 006062 koop voor VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, AUDI
  • Reiniger / verdunner 006062 gunstig
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
Inhoud (ml): 400
Bundeltype: spuitbus
Chemische eigenschappen: Sproeibaar
Conditie: Geheel nieuw
11,96 €
(29,90 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad

FACOM 006062