Zoeken op kenteken
Auto-Onderdelen: Selecteer een voertuig
IMPRESSUM

Beheerder van de website is Wemax Group GmbH & Co.KG

Persoonlijk aansprakelijke vennoot van Wemax Group GmbH & Co. KG: Partex Global GmbH: HRB 186168 B, rechtbank Berlijn (Charlottenburg); Directeur van Partex Global GmbH: Andreas Beraz
Handelsregister: HRA 46262 B
Arrondissementsrechtbank van Berlijn (Charlottenburg)
BTW-nummer.: DE281524971

Hoofdkantoor:
Wemax Group GmbH & Co.KG
Französische Straße 12
10117 Berlin
Duitsland
Telefoonnummer: +31 85 8883 373
Е-Mail: [email protected]
Web: www.besteonderdelen.nl

Aanbieder van producten en exclusieve contractpartner bij aankoop is AUTODOC SE

Raad van Bestuur: Sandra Dax (co-CEO), Dmitri Zadorojnij (co-CEO)
Voorzitter van de Raad van Commissarissen: Alexey Kletenkov
Handelsregister: HRB 247677 B
Arrondissementsrechtbank van Berlijn (Charlottenburg)
BTW-nummer.: DE260634589
Hoofdkantoor:
AUTODOC SE
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlijn
Duitsland
Telefoonnummer: 085 - 208 55 22
Fax: +49 30 208 478 250
E-mail: [email protected]
Web: www.autodoc.nl

Beslechting van onlinegeschillen:

Voor de beslechting van onlinegeschillen stelt de Europese Commissie een platform beschikbaar dat onder https://ec.europa.eu/consumers/odr te vinden is.
Ons bedrijf is tot deelname aan een beslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten in principe niet bereid en niet verplicht.

Disclaimer

Verwijzingen en Links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheid enkel van toepassing zijn, wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en hij technisch gezien in de mogelijkheid is en het van hem redelijkerwijs verwacht kan worden, het gebruik in geval van wederrechtelijke inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van plaatsing van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's te zien was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert hij zich nadrukkelijk van elke inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's, die na het plaatsen van de link werd gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle links en verwijzingen, die binnen het eigen internetaanbod werden geplaatst alsmede voor andere bijdragen in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur werden ingericht. Voor illegale, foute of onvolledige inhoud en met name voor schade, die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie ontstaat, is enkel de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen werd aansprakelijk, niet degene, die via links naar de publicatie in kwestie alleen maar verwijst.

Auteurs- en Merkenrecht

De auteur streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te respecteren en door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken, dan wel van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merktekens en handelsmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het van toepassing zijnde merkenrecht en het eigendomsrecht van de vermelde eigenaars in kwestie. Enkel op grond van het vernoemen kan niet worden geconcludeerd dat merktekens niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf opgestelde objecten ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina. Een vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid daarvan onverlet.