JUDEI PEARL – CAUSALITY

Original: http://bayes.cs.ucla.edu/BOOK-2K/


2-gie wydanie, 2009

  1. Dlaczego napisałem tę książkę

2. Spis treści
3. Wstęp
1st Edition
2nd Edition

4. Podgląd tekstu


5. Opinie
5.1 Wstępne Recenzje
5.2 Recenzje gazet

6. Spotkanie z czytelnikami
6.1 Korekty do 2nd Edition

7. Viewgraphs i pracach domowych dla instruktorów

8. Ostatnie seminaria
8.1 wideo z seminarium UCLA o stanie przyczynowości w ekonomii
8.2 wideo z seminarium podane na John Hopkins University
8.3 wideo z seminarium podany przy ISI
8.4 wideo wykład na temat przyczyn i counterfactuals

9. Lakatos Award za rok 2001

10. Fragmenty 2. edycji przyczynowości
(Cambridge University Press, 2009)
Obejmuje również Errata do 2. edycji.

Comments are closed.