Art. Nr: 80016 Fabrikant: BIZOL
80016 BIZOL Reiniger, brandstofinjectiesysteem
Reiniger, brandstofinjectiesysteem BIZOL 80016 voor VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, AUDI
BIZOL Reiniger, brandstofinjectiesysteem 80016
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
Inhoud (ml): 500
Productlijn: Gasoline Intake, Clean+
Versie: c36
Bundeltype: spuitbus
Let op de serviceinformatie: +
Brandstoftype: Benzine
Conditie: Geheel nieuw
12,48 €
(24,96 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad

BIZOL 80016