Reinigingsmiddelen remmen & koppeling

Filters
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 82200
PETEC Universele reiniger 82200
Details
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Inhoud (ml): 200
 • Kleur: Transparant
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
9,16 €
12,72 €**
(45,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
CASTROL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 15B065
CASTROL Universele reiniger 15B065
 • CASTROL
 • Universele reiniger 15B065
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud [liter]: 0,4
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Tariefpost: 34031980, 27101225
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
9,33 €
12,96 €**
(23,33 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 82100
PETEC Universele reiniger 82100
Details
 • Bundeltype: Blik
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Inhoud (ml): 1000
 • Kleur: Transparant
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
10,77 €
14,96 €**
(10,77 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 60100
PETEC Universele reiniger 60100
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren.
Meer
Details
 • Bundeltype: Fles
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Inhoud (ml): 1000
 • Chemische eigenschappen: Dunvloeibaar
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
11,15 €
15,48 €**
(11,15 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LOCTITE Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 1427770
LOCTITE Universele reiniger 1427770
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 750
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Chemische eigenschappen: biologisch afbreekbaar, Niet solventhoudend
 • Versie: SF 7840
-28%
16,36 €
22,72 €**
(21,81 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LOCTITE Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 1427776
LOCTITE Universele reiniger 1427776
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Meer
Details
 • Bundeltype: Jerrycan
 • Inhoud [liter]: 5
 • Chemische eigenschappen: biologisch afbreekbaar, Niet solventhoudend
 • Versie: SF 7840
-28%
63,33 €
87,96 €**
(12,67 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
KROON OIL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 32964
KROON OIL Remmen- / koppelingsreiniger 32964
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Dikvloeibaar
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Inhoud (ml): 500
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
3,57 €
4,96 €**
(7,14 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 71750
PETEC Snelreiniger 71750
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Inhoud (ml): 500
 • Chemische eigenschappen: Siliconvrij
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Kleur: Transparant
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
5,56 €
7,72 €**
(11,12 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 71950
PETEC Koude reiniger 71950
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Inhoud (ml): 400
 • Hoeveelheid: Milliliter
 • Kleur: Transparant
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
5,93 €
8,24 €**
(14,83 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
MA PROFESSIONAL Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 20-A01
MA PROFESSIONAL Reiniger / verdunner 20-A01
Reinigingsmiddelen remmen & koppeling
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner 20-A01
 • MA PROFESSIONAL
 • Reiniger / verdunner
 • 20A01
Waarschuwing
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Spuitbus
 • Inhoud (ml): 1000
-28%
3,57 €
4,96 €**
(3,57 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
DYNAMAX Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 618497
DYNAMAX Universele reiniger 618497
Details
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Hoeveelheid: Stuk
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
3,77 €
5,24 €**
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
DYNAMAX Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 618502
DYNAMAX Universele reiniger 618502
Details
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Hoeveelheid: Stuk
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
3,77 €
5,24 €**
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
DYNAMAX Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 618504
DYNAMAX Universele reiniger 618504
Details
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Hoeveelheid: Stuk
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
3,77 €
5,24 €**
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
VELIND Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 31286
VELIND Remmen- / koppelingsreiniger 31286
Gevaar
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Bundeltype: Spuitbus
-28%
4,84 €
6,72 €**
(12,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
PETEC Reinigingsmiddelen remmen & koppeling 70065
PETEC Remmen- / koppelingsreiniger 70065
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Meer
Details
 • Chemische eigenschappen: Siliconvrij
 • Bundeltype: Jerrycan
 • Hoeveelheid: Liter
 • Inhoud [liter]: 5
 • Kleur: Transparant
 • Let op technische data
 • Lees de montagehandleiding
 • Conditie: Geheel nieuw
-28%
27,16 €
37,72 €**
(5,43 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
Momenteel niet in voorraad
Meld wanneer in voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon gunstige
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 € behalve bij het bestellen van volumineuze goederen, inruilartikelen of banden.
Betalingsmethode
Verschillende betaalmethoden zoals PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Breed scala
U kunt kiezen uit een assortiment van meer dan 500.000 onderdelen.