Kit autoruiten

Filters
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C +80°C
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Niet uithardend, Permanent elastisch, Over te lakken
 • Bundeltype: Cartridge
14,24 €
(45,94 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Cartridge
 • Inhoud (ml): 310
 • Conditie: Geheel nieuw
19,72 €
(63,61 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd [min]: 20
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +90°C
29,24 €
(94,32 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Breedte [mm]: 6
 • Lengte [m]: 4.5
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
46,72 €
(10,38 € voor 1 meter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Details
 • Hoeveelheid: Doos
 • Conditie: Geheel nieuw
48,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Lengte [m]: 4.5
 • Breedte [mm]: 8
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
53,24 €
(11,83 € voor 1 meter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Lengte [m]: 4.5
 • Breedte [mm]: 10
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
60,96 €
(13,55 € voor 1 meter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
13,24 €
(42,71 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Kleur: Zwart
14,24 €
(45,94 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd [min]: 20
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Bundeltype: Cartridge
14,48 €
(46,71 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: Zak
14,96 €
(24,93 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Montagetijd [min]: 20
16,72 €
(41,80 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Bundeltype: Cartridge
 • Inhoud (ml): 310
 • Conditie: Geheel nieuw
18,48 €
(59,61 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
19,72 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
NB
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 290
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Montagetijd [min]: 15
22,48 €
(77,52 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
in winkelwagentje
Resultaten per pagina: 15
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.