Kit autoruiten

Filters
PETEC Kit autoruiten 83300
PETEC Ruitenkit 83300
Kit autoruiten
 • PETEC
 • Ruitenkit 83300
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Meer
Details
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C +80°C
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Chemische eigenschappen: Niet uithardend, Permanent elastisch, Over te lakken
 • Bundeltype: Cartridge
14,48 €
(46,71 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Kit autoruiten 6196
LIQUI MOLY Ruitenkit 6196
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Conditie: Geheel nieuw
20,24 €
(65,29 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Kit autoruiten 83333
PETEC Ruitenkit 83333
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd (in min.): 20
 • Bundeltype: Blisterverpaking
 • Temperatuurbereik [°C]: -40°C +90°C
28,48 €
(91,87 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
3M Kit autoruiten 08610
3M Ruitenkit 08610
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Breedte [mm]: 6
 • Lengte [m]: 4.5
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
44,24 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
3M Kit autoruiten 08611
3M Ruitenkit 08611
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Lengte [m]: 4.5
 • Breedte [mm]: 8
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
54,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
3M Kit autoruiten 08612
3M Ruitenkit 08612
Details
 • Chemische eigenschappen: Permanent elastisch
 • Lengte [m]: 4.5
 • Breedte [mm]: 10
 • Temperatuur van [°C]: -30
 • Temperatuurbereik tot [°C]: +90
65,48 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PERMATEX Kit autoruiten 60-017
PERMATEX Beglazingslijm, kit 60-017
Kit autoruiten
 • PERMATEX
 • Beglazingslijm, kit 60-017
 • PERMATEX
 • Beglazingslijm, kit
 • 60017
 • Wisselstukken
Gevaar
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Montagetijd (in min.): 30
 • Inhoud (ml): 6
 • Bundeltype: Zak
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Temperatuurbereik [°C]: 10-24
5,48 €
(913,33 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Kit autoruiten 007004
BOLL Beglazingslijm, kit 007004
 • BOLL
 • Beglazingslijm, kit 007004
 • BOLL
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Kleur: Zwart
11,24 €
(36,26 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Kit autoruiten 007009
BOLL Beglazingslijm, kit 007009
 • BOLL
 • Beglazingslijm, kit 007009
 • BOLL
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
11,96 €
(38,58 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
BOLL Kit autoruiten 0070096
BOLL Beglazingslijm, kit 0070096
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 600
 • Bundeltype: Zak
13,96 €
(23,27 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Kit autoruiten 83310
PETEC Beglazingslijm, kit 83310
Kit autoruiten
 • PETEC
 • Beglazingslijm, kit 83310
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Kleur: Zwart
 • Montagetijd (in min.): 20
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Bundeltype: Cartridge
14,72 €
(47,48 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
K2 Kit autoruiten B350
K2 Beglazingslijm, kit B350
 • K2
 • Beglazingslijm, kit B350
 • K2
 • Beglazingslijm, kit
Waarschuwing
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
15,96 €
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Kit autoruiten 83400
PETEC Beglazingslijm, kit 83400
Gevaar
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 400
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Chemische eigenschappen: Uithardend
 • Montagetijd (in min.): 20
17,24 €
(43,10 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
LIQUI MOLY Kit autoruiten 6136
LIQUI MOLY Beglazingslijm, kit 6136
Kit autoruiten
 • LIQUI MOLY
 • Beglazingslijm, kit 6136
 • LIQUI MOLY
 • Beglazingslijm, kit
 • 6136
Gevaar
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 310
 • Bundeltype: Cartridge
 • Conditie: Geheel nieuw
18,96 €
(61,16 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
PETEC Kit autoruiten 84290
PETEC Beglazingslijm, kit 84290
NB
Ontvlambare vloeistof en damp. Schadelijk bij inademing.
Meer
Details
 • Inhoud (ml): 290
 • Kleur: Zwart
 • Temperatuurbereik [°C]: -30°C + 90°C
 • Montagetijd (in min.): 15
23,24 €
(80,14 € per 1 liter)
incl. 21% btw, excl. verzendkosten
In voorraad
Resultaten per pagina: 15
De volgende 15 artikelen tonen
Buitengewoon voordelig
Blijvend lage prijzen en goede service op besteonderdelen.nl
Gratis verzending
Kostenvrije verzending binnen Nederland bij aankopen van meer dan 120 €, uitgezonderd bij bestellingen van volumineuze goederen, borgartikelen en banden.
Betaalmethoden
Verschillende betaalmethoden, waaronder PayPal, creditcard, vooruitbetaling, contant of onder rembours.
Uitgebreid aanbod
U kunt uitkiezen uit een assortiment van meer dan 2.500.000 onderdelen.